Wyszukiwarka

poniedziałek, 2 marca 2015

JSW dywidenda w 2015 roku za 2014

W kwestii informacji dywidenda za rok 2014 przez JSW SA nie zostanie wypłacona, pomimo zamknięcia roku z dodatnim wynikiem finansowym. Jest to związane z kryzysem finansowym na rynku węgla koksującego jak i wydobywczym spółki.

czwartek, 19 lutego 2015

Krótka notka Informacyjna odnośnie zakupu kopalni Knurów-Szczygłowice od Kompanii Węglowej

Odnośnie zakupu kopalni Knurów-Szczygłowice od Kompanii Węglowej, nie można powiedzieć, że 1.5 mld złotych to cena okazyjna. Zwłaszcza, że kontrahent bankrutował i była to kroplówka dla umierającego. Z drugiej strony trzeba stwierdzić, że KWK Knurów-Szczygłowice posiada bardzo bogate złoża węgla w tyn również koksującego. Pod tym względem był to zakup udany.

sobota, 14 lutego 2015

Jak dostać pracę w JSW? Gdzie złożyć podanie online, jak się ubiegać o pracę? Jak zostać górnikiem?

Jastrzębska Spółka Węglowa to jeden z największych pracodawców w Polsce. Drugi pracodawca po Kompanii Węglowej w województwie Śląskim. Krótki poradnik w zasadzie skierowany jest do osób zainteresowanych pracą w JSW, ale śmiało można się kierować zasadami w innych spółkach, firmach, kopalniach.

Jeśli chce się pracować jako górnik ze względu np. na rodzinne tradycje, wynagrodzenie, ciężką, ale ciekawą pracę, z pewnością zatrudnienia (przynajmniej dla fachowców), to z pewnością praca w JSW jest jedną z najlepszych opcji. Konkurencja jednak jest duża o pracę w JSW ubiega się ponad 20000 tysięcy ludzi. 

Swój zawód najlepiej zaplanować jak najwcześniej. Niektóre technika górnicze, np. w Pawłowicach, mają podpisane umowy z JSW i najlepsi uczniowie mają pracę zagwarantowaną. Skończyły się czasy przyjmowania piekarzy do pracy, tak było kiedyś, po czasach kiedy Jerzy Buzek chciał w Polsce zlikwidować górnictwo i ogólnie zawodówki oraz technika. Wszyscy mieli kończyć licea i studia wyższe. Co rozminęło się z rzeczywistością i stworzyło lukę pokoleniową, m.in. w górnictwie. Ukończenie technikum górniczego to też dobra opcja zapoznania się z charakterem pracy "otrzaskać się". Górnictwo nie jest dla każdego i zawsze można zmienić specjalność. 

Trzeba pamiętać też o barierze wieku, przekwalifikowanie się na górnika w wieku trzydziestu paru lat nie ma sensu, ze względu na wydolność fizyczną, na pewno w tym zawodzie nie dopracuje się do emerytury. 

Dlatego trzeba posiadać świadectwo ukończenia technikum górniczego lub zasadniczej szkoły zawodowej górniczej. Dodam, że nie należy się dać nabierać szarlatanom na jakieś krótkie kursy i szkolenia, po których według organizatorów takich kursów na pewno znajdziemy pracę w górnictwie, zwłaszcza takich bez praktyk zawodowych. Pieniądze wydane na taki kurs, będą zmarnowane. 

Nie wszyscy jednak załapią się od razu po szkole na pracę w JSW (czy obecnie podmiocie zależnym JSW Szkolenia i Górnictwo). Nie jest jednak jeszcze nic straconego i dalej można zostać górnikiem.

Wiedza i doświadczenie pracowników jest bardzo cenna dla przedsiębiorcy górniczego. Jednak doświadczenia nie zdobędziemy bez pracy na kopalni. Jest to pewien paradoks, który da się jednak w pewien sposób obejść. 

Jest wiele, prywatnych firm, które przyjmują do pracy. Na początek warto poszukać tam zatrudnienia jako "pomoc dołowa", absolwenci zawodówki górniczej lub technikum górniczego mogą już po 6 miesiącach pracy ukończyć kurs górniczy i uzyskać tytuł zawodowy górnik eksploatacji podziemnej (3 lata pracy dla ludzi bez wykształcenia górniczego, jednak ukończone minimum 8 letnia podstawówka lub gimnazjum). Z takim tytułem zawodowym zyskujemy wiele w oczach każdego przedsiębiorcy górniczego, potencjalnego pracodawcy. Warto też starać się później o dostanie na kolejne kursy i zdobycie kolejnych uprawnień np.  górnika rabunkarza, cieśli górniczego lub górnika przodowego itd. itp., jest tego wiele. Niektóre uprawnienia wymagają dłuższego stażu pracy w górnictwie a czasem także nieposzlakowanej opinii, np. wywiadu środowiskowego dokona policja przy staraniu się o uprawnienia górnika strzałowego (z takimi uprawnieniami nigdy nie będziemy mieli problemu ze znalezieniem zatrudnienia).

Ponadto trzeba mieć świadomość, że jeśli aplikuje się na jakieś stanowisko z tzw. "etatu" obecnie przynajmniej w JSW, droga prowadzi z przez stanowiska pracy fizycznej. Przykładowo jeśli ktoś ukończył studia o profilu geodezja górnicza lub geologia, bez doświadczenia pracy w JSW lub w górnictwie - w innych firmach i posiadanych uprawnień WUG, pracy w JSW bezpośrednio na etacie nie znajdzie.

Formularz wypełnienia podania online do JSW SIG znajdziecie pod tym adresem:
https://www.jswsig.pl/kandydat/piątek, 13 lutego 2015

Treść protokołu, jest porozumienie ze związkowcami w JSW, koniec strajku.

Najważniejsze postanowienia z podpisanego protokołu:


- straty w wydobyciu spowodowane strajkiem będą odrabiane poprzez pracę w soboty. Odrabianie strat ma trwać do czasu, kiedy produkcja osiągnie poziom 105,8 proc w stosunku do poziomu z dnia poprzedzającego rozpoczęcie strajku,

 - wypłata 14 pensji za rok 2014 zostanie zrealizowana w dwóch ratach: w lutym górnicy otrzymają 40 proc. a we wrześniu pozostałe 60 proc,

- uzgodniono, że w b.r. stawki płac zasadniczych zostaną utrzymane na poziomie z 2014 roku,

 - górnicy zgodzili się na obcięcie o 50 proc. tzw. 14 pensji za lata 2015-17, a reszta zależna będzie od wyników spółki. Wcześniej zarząd chciał uzależnić wypłatę "czternastki" w całości od wyniku finansowego, pracownicy administracji nie otrzymają 14 pensji

- strony wyraziły wolę wprowadzenia 6-dniowego tygodnia pracy, uznając jednocześnie, że zasady i czas jego wprowadzenia muszą podlegać szczegółowym ustaleniom. W tym celu zostanie powołany zespół roboczy, który zakończy pracę do końca 2015 roku,

- dopłaty do przewozów pracowniczych zostaną zawieszone z początkiem marca 2015 roku.

 - zarząd JSW zadeklarował, że wobec strajkujących pracowników nie będą wyciągane konsekwencje prawne i dyscyplinarne,


Niestety nie wiadomo, jakie losy spotkają spółkę Szkolenie i Górnictwo. Najprawdopodobniej upadł postulat o włączeniu pracowników spółki do JSW i jej następna likwidacja.

Kurs akcji JSW 2015

Obecnie kurs akcji JSW oscyluje w granicach 20zł, jak wiadomo jest to olbrzymia strata procentowa w stosunku do debiutu giełdowego. Obecne wahania cenowe akcji są efektem spekulacji. Jednakże długoterminowo powinny w mojej opinii zacząć zyskiwać. Zwłaszcza po podjętych oszczędnościach w lutym 2015 roku gdzie przewidywane ograniczenie świadczeń na rzecz pracowników ma wynieść ponad 300mln zł. Kolejne miliony ma przynieść program dobrowolnych przejść na emeryturę, połączonym z zatrzymaniem jakiegokolwiek zatrudniania w tym roku.

JSW nazwisko nowego prezesa

W związku z odejściem prezesa JSW Jarosława Zagórowskiego 17 lutego 2015 roku, zaistniała potrzeba nowego prezesa w spółce. Jak wiadomo, o wyborze, zadecyduje właściciel większościowy posiadający 56% akcji - czyli urzędnicy państwowi, którzy zlecą określony wybór radzie nadzorczej. Tymczasowo  obowiązki prezesa zarządu zajął zastępca prezesa zarządu ds. technicznych Jerzy Borecki. 

Pytanie w jaki sposób zostanie wybrany następca dotychczasowego prezesa Jarosława Zagórowskiego? Czy w drodze konkursu? Czyli wybrania kogoś z doświadczeniem, kto prowadził już takie duże spółki? Czy dojdzie do wyboru drogą polityczną? Zarówno udziałowcy mniejszościowy jak i  związkowcy we własnym dobrym interesie powinni naciskać by wybory były przejrzyste i wybrano najlepszego kandydata z możliwych. Od kiedy nie obowiązuje w JSW tzw. ustawa kominowa i zarobki są odpowiednio wysokie, zapewne znajdzie się całkiem spora grupa chętnych o odpowiednich kwalifikacjach. Zwłaszcza, że w zamian za głowę prezesa Zagórowskiego związki zgodziły się na kilkaset milionów oszczędności. Co niewątpliwe zwiększy komfort zarządzania. Możliwe, że znów może np. wypłynąć nazwisko Sławomira Tarasa, który za jedno złe zdanie jak w przypadku Kompanii Węglowej raczej nie straci stanowiska. 

sobota, 2 sierpnia 2014

Przyjęcia do spółki JSW Szkolenie i Górnictwo 2014


Aplikację do pracy w spółce JSW Szkolenie i Górnictwo z Grupy JSW złożyło już 2500 osób, w tym 109 absolwentów szkół górniczych.

Zasady zatrudniania i wynagradzania w nowej spółce podobno są niemal identyczne jak w JSW z tą różnicą, że nie zawierają karty górnika, nowozatrudnieni nie otrzymają dodatków  w postaci 14-tki, jubileuszu i deputatu węglowego. Po dwóch latach pracownik nabędzie prawo do Barbórki, natomiast od początku otrzyma posiłek regeneracyjny (który wynika z zapisów kodeksu pracy, więc przysługiwać musi).

Jak podają zatrudnieni płaca wynosi około 3000zł netto. Dla spółki JSW Szkolenie i Górnictwo, oprócz likwidacji dodatków, oznacza docelowo szansę na wprowadzenia tzw. pracy kopalni w ruchu ciągłym, a więc pracę w soboty i niedziele bez żadnych dodatków pieniężnych, a pracownik dni wolne będzie wybierał w innym terminie.