Wyszukiwarka

sobota, 2 sierpnia 2014

Przyjęcia do spółki JSW Szkolenie i Górnictwo 2014


Aplikację do pracy w spółce JSW Szkolenie i Górnictwo z Grupy JSW złożyło już 2500 osób, w tym 109 absolwentów szkół górniczych.

Zasady zatrudniania i wynagradzania w nowej spółce podobno są niemal identyczne jak w JSW z tą różnicą, że nie zawierają karty górnika, nowozatrudnieni nie otrzymają dodatków  w postaci 14-tki, jubileuszu i deputatu węglowego. Po dwóch latach pracownik nabędzie prawo do Barbórki, natomiast od początku otrzyma posiłek regeneracyjny (który wynika z zapisów kodeksu pracy, więc przysługiwać musi).

Jak podają zatrudnieni płaca wynosi około 3000zł netto. Dla spółki JSW Szkolenie i Górnictwo, oprócz likwidacji dodatków, oznacza docelowo szansę na wprowadzenia tzw. pracy kopalni w ruchu ciągłym, a więc pracę w soboty i niedziele bez żadnych dodatków pieniężnych, a pracownik dni wolne będzie wybierał w innym terminie. JSW podpisała umowę dotyczącą programu emisji obligacjiw wysokości 700 mln zł i 163,75 mln USDUmowa został podpisana z PKO BP, ING BSK, BGK oraz PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 1.
 
Obligacje zostaną wyemitowane w celu sfinansowania zakupu kopalni Knurów-Szczygłowice dla JSW oznacza konsolidację wysokiej jakości węgla koksowego w grupie kapitałowej, poszerzenie bazy zasobowej o 65 procent i docelowe zwiększenie produkcji do 18,5 miliona ton węgla rocznie począwszy od 2019 roku. Wzrosnąć ma również rentowność samej kopalni, która dzięki inwestycjom JSW zamierza zwiększyć udział węgla koksowego do 80 procent łącznej produkcji w perspektywie kilku lat.

Termin wykupu obligacji w ramach emitowanej transzy w złotych wynosi od 29 do 77 miesięcy, natomiast w ramach transzy emitowanej w USD wynosi od 22 do 77 miesięcy od ich daty emisji.

 Kopalnia Knurów-Szczygłowice wydobywa rocznie 3,8 miliona ton węgla. Obecnie 38 procent produkcji stanowi wysokiej jakości węgiel koksowy, w którym specjalizuje się JSW. Zasoby bilansowe węgla kamiennego wynoszą 1 260 milionów ton

wtorek, 11 lutego 2014

6 dniowy tydzień pracy w JSW

Prezez JSW Jarosław Zagórowski zapowiada wprowadzenie w 2014 roku 6 dniowego tygodnia pracy kopalń z opcją wybrania dnia wolnego w inny dzień niż sobota przez pracownika. Ruch kopalń prowadzony 6 dni w tygodniu ma zwiększyć efektywność i konkurencyjność JSW.

poniedziałek, 10 lutego 2014

Czy pracownicy kopalni Knurów-Szczygłowice zyskają czy stracą na przejściu pod skrzydła JSW?

Średnie zarobki w Spółce wynoszą 7,5 tysiąca zł - w Kompanii są o 800-1000 złotych niższe. Oczywiście przeciętny górnik takich pieniędzy nie widzi przy wypłacie na swoim koncie, ani w JSW ani w KW ponieważ powinna być podawana mediana zarobków jednakże, przełożenie finansowe istnieje. Kolejnym argumentem dla pracowników kopalni Knurów-Szczygłowice powinny być inwestycje. KW obecnie tych pieniędzy nie ma, JSW ma, dlatego prędzej zwolnień wśród górników można niestety obawiać się prędzej w Kompanii Węglowej niż JSW gdzie bardziej potrzebne będą ręce do pracy po intensyfikacji inwestycji. Jednakże etaty powierzchniowe są zapewne zagrożone. Udział 20% pracowników powierzchniowych wśród załogi wskazuje na przerost zatrudnienia i można podejrzewać, że tam mogą nastąpić cięcia. Trudno oszacować, czy będą jakieś gwarancje zatrudnienia.

sobota, 8 lutego 2014

Dywidenda 2014, jak wysoka dywidenda od JSW za 2013?

Dywidenda, z zysku za 2013 rok prawdopodobnie będzie. Pomimo przewidywanej olbrzymiej inwestycji jaką jest zakup kopalni Knurów-Szygłowice. Obecnie nie można w przybliżeniu oszacować wysokości dywidendy, będzie jednak niższa niż 2,52zł na akcję jaką przyznano za 2012 rok.

piątek, 7 lutego 2014